יש ימים

יש ימים שאני לא מצליחה. ואולי האמת היא שלא באמת ניסיתי….