יוצרת

מה המקום שלי כיוצרת? מה המקום של יצירה בחיים שלי? שנים ארוכות לא העזתי לקרוא לעצמי יוצרת. אני עוד מתרגלת אל הזהות החדשה-ישנה הזו.