יש ימים

יש ימים שאני לא מצליחה. ואולי האמת היא שלא באמת ניסיתי….

לדמיין עתיד

די מהר אחרי ה-7 באוקטובר, כבר התחלתי לאכול את עצמי מבפנים….